Špecializovaná predajná výstava zameraná na prezentáciu novodobých remeselníkov udržiavajúcich a rozvíjajúcich dlhoročnú tradíciu ručnej výroby nožov na Slovensku. Pod záštitou ministerstva pôdohospodárstva.

 

Termín konania: 05. - 07. November 2010
Odborný garant: Slovenské technické múzeum Košice 

Záväzná prihláška
Všeobecné podmienky
Kontaktné údaje výstavy v Košiciach

Poznámka: Vyplnenú prihlášku spolu s objednávkou služieb nám zašlite na adresu:

Hotel Centrum Dom techniky ZSVTS s.r.o.
Výstavníctvo
Južná trieda 2/A
043 23 Košice
alebo faxom na číslo 055/ 678 27 49