Prevádzka je presťahovaná na následovnu adresu:

ulica Petra Pazmaňa 519/9,
927 01 Šaľa

Nachádzame sa za Kauflandom, budova RealExpo,