UPOZORNENIE:
Podľa zákona č. 190/2003 Z.z. § 14a ods. 2 sa nesmie uzatvárať zmluva na diaľku medzi držiteľom zbrojnej licencie a konečným spotrebiteľom, ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane, streliva, hlavných častí alebo súčastí zbrane. Z toho dôvodu nebudú vybavené objednávky konečných spotrebiteľov, ktorých predmetom je nákup vyššie uvedeného tovaru.
 
Stránky, na ktoré sa chystáte vstúpiť, obsahujú informácie určené len pre držiteľov zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie a odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva.

 

Iba osobný odber v predajni!